Tabulky výkonů sacích zařízení

Zde naleznete orientační tabulky výkonů sacího zařízení.


 

Tabulka rychlostí proudění vzduchu v hadici

Ryhlost proudění je závislá na průměru hadice a množství nasávaného vzduchu. To je dáno výkonem sací jednotky, délkou sací trasy, typem použitého dmychadla a okamžitým zatížením sacího zařízení. Při zatížení klesá množství nasávaného vzduchu a tudíž klesá i rychlost proudění. Následující tabulka zachycuje orientační hodnoty rychlosti proudění v km/h u vybraných hodnotách množství nasávaného vzduchu:

 

                m3/h            
    200 300 400 500 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
  40 159 239 318 398 477 637 796 1.194 1.592 1.989 2.387 2.785 3.183
  50 102 153 204 255 306 407 509 764 1.019 1.273 1.528 1.783 2.037
  60 71 106 141 177 212 283 354 531 707 884 1.061 1.238 1.415
  70 52 78 104 130 156 208 260 390 520 650 780 909 1.039
  80 40 60 80 99 119 159 199 298 398 497 597 696 796
hadice 100 25 38 51 64 76 102 127 191 255 318 382 446 509
mm 125 16 24 33 41 49 65 81 122 163 204 244 285 326
  150 11 17 23 28 34 45 57 85 113 141 170 198 226
  200  6 10 13 16 19 25 32 48 64 80 95 111 127
  250 4 6 8 10 12 16 20 31 41 51 61 71 81

 

Tabulka síly podtlaku

Síla podtlaku je určená okamžitým podtlakem sacího zařízení a průměrem sací hadice (síla = (pod)tlak × plocha). Následující tabulka zachycuje orientační hodnoty tlaku v Newtonech [N] na ústí sací hadice při vybraných podtlacích:

 

        mbar    
    200 300 400 500 800
  50 39 58 78 98 157
  60 56 84 113 141 226
  80 100 150 201 251 402
hadice 100 157 235 314 392 628
mm 125 245 368 490 613 981
  150 353 530 706 883 1.413
  200 628 942 1.256 1.570 2.513
  250 981 1.472 1.963 2.454 3.926

Z uvedené tabulky jasně vyplývá, že není možné, aby pracovník používal sací hadici o větším průměru než 80mm (manipulaci s těžkou hadicí nechme stranou), protože již při 500 mbarech podtlaku je přisátá k podlaze silou 25kg.


 

Tabulky redukování průměru sacího potrubí, resp. sacích hadic

Následující tabulky znázorňují plochy jednotlivých průměrů sacího potrubí/sacích hadic a možnosti změny jejich průměru při sloučení více trubek/hadic menších průměrů:

 

hadice [mm]

40 50 60 80 100 125 150 200 250

plocha 1 hadice [cm2]

13 20 28 50 79 123 177 314 491

plocha 2 hadic [cm2]

25 39 57 101 157 245 353 628  

plocha 3 hadic [cm2]

38 59 85 151 236 368 530    

plocha 4 hadic [cm2]

50 79 113 201 314 491      

plocha 5 hadic [cm2]

63 98 141 251 393        

plocha 5 hadic [cm2]

75 118 170 302 471        

nahoře najděte průměr hadice a v daném sloupci odečtěte plochu v cm2 podle počtu hadic/trubek.

 

         hadice    
    40 50 60 80 100
  2 60 80 100 125 125
počet 3 80 100 125 150 175
hadic 4 80 100 125 175  
  5 100 150      
  6 125        

v horním řádku najděte průměr používané hadice a v levém sloupci počet současně používaných hadic. Na průsečíku těchto hodnot se nalézá průměr "páteřní" hadice.


 

Tabulky zatížení filtrační plochy

Následující tabulky znázorňují zatížení filtrační plochy v závislosti na množství nasávaného vzduchu:

 

Zatížení filtru (kolik m3/h prostoupí plochou 1m2 při daném celkovém množství vzduchu a celkové ploše filtru)

 

 

        m3/h      

 

  300 600 1.100 1.680 2.200 4.450 8.000

 

1,5 200 400          

 

5   120 220 336      

 

10     110 168 220    

 

15     73 112 147 300  

filtr

20       84 110 225  

m2

25         88 180 320

 

30         73 150 267

 

35           129 229

 

40           113 200

 

45           100 178

v horním řádku najděte množství nasávaného vzduchu a v levém sloupci velikost filtrační plochy. Na průsečíku těchto hodnot se nachází údaj o zatížení filtrační plochy.

 

Zatížení filtru (jakou rychlostí m/s proudí vzduch zkrz filtrační plochu při daném celkovém množství vzduchu a celkové ploše filtru)

 

 

        m3/h      

 

  300 600 1.100 1.680 2.200 4.450 8.000

 

1,5 0,056 0,111          

 

5   0,033 0,061 0,093      

 

10     0,031 0,047 0,061    

 

15     0,020 0,031 0,041 0,083  

filtr

20       0,023 0,031 0,063  

m2

25         0,024 0,050 0,089

 

30         0,020 0,042 0,074

 

35           0,036 0,063

 

40           0,031 0,056

 

45           0,028 0,049

v horním řádku najděte množství nasávaného vzduchu a v levém sloupci velikost filtrační plochy. Na průsečíku těchto hodnot se nachází údaj o zatížení filtrační plochy.


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |