Vše o filtrech

Filtr zajišťuje oddělení dopravovaného materiálu z proudu transportního vzduchu.


 

Typy filtrů

 1. První stupeň filtrace
  Vhodným umístěním vstupního hrdla sběrné nádoby je možno docílit odloučení hrubších frakcí nasávaného materiálu z proudu transportního vzduchu. Prvním stupněm filtrace jsou vybaveny téměř všechny průmyslové vysavače. Kontejnerové předodlučovače fungují pouze na tomto principu.
  cyklónový odlučovač
  • funguje na principu brzdění dopravovaného materiálu třením o stěnu sběrné nádoby
  • vstupní hrdlo sběrné nádoby umístěno tangenciálně
  směrový odlučovač
  • funguje na principu prudké změny směru transportního vzduchu

   

 2. Druhý stupeň filtrace - hlavní filtr
  Zajišťuje oddělení jemných částic prachu z proudu transportního vzduchu.
  textilní kapsový filtr
  • nejčastěji používaný
  • třída filtrace1 L, M, H, B1
  • nutný rozpěrný koš
  • očišťování mechanickým oklepem2,3, elektrickým oklepem3, pulzy stlačeného vzduchu4, nebo zpětným proplachem4
  plizované filtrační kapsy
  • třída filtrace1 L, M, H, B1
  • různé druhy filtračních materálů
  • samonosné - není nutný rozpěrný koš
  • očišťování mechanickým oklepem2,3, elektrickým oklepem3, pulzy stlačeného vzduchu4, nebo zpětným proplachem4
  filtrační paket
  • nedělitelná sada plizovaných filtračních kapes
  • veškeré parametry shodné se samostatnými plizovanými filtry
  • výhodou je snadnější montáž a kompaktnější uspořádání
  • nevýhodou je vyšší cena
  drátěný filtr
  • používán při odsávání olejové mlhy
  • nejlépe na něm ulpívají mikroskopické kapičky kapaliny
   

   

 3. Třetí stupeň filtrace - bezpečnostní filtr
  Zajišťuje oddělení těch nejjemnějších částic prachu z proudu transportního vzduchu a chrání sací dmychadlo při defektu hlavního filtru.
  filtrační patrona
  • třída filtrace1 M, H, B1
  • různé druhy filtračních materiálů
  • malé vnější rozměry
  • velká filtrační plocha
  • zachytí i nejjemnější prachové částice
  • očišťování se provádí v pravidelných intervalech (cca 1x týdně) po vyjmutí patrony proudem stlačeného vzduchu
  • v odsavačích je filtrační patrona používána jako hlavní filtr a je očišťována pulzy stlačeného vzduchu4
  1dle DIN EN 60335-2-69, dodatek AA
  2jen u nejmenších filtrů
  3jen při odstaveném zařízení
  4průběžné očišťování během provozu, možný nepřetržitý provoz zařízení

 

Filtrační materiály

Na patronové filtry se používá speciální papír.

Kapsové filtry jsou z hotoveny z upravené a zušlechtěné textilie. materiály textilních vláken jsou:

Materiál Vlastnosti Teplota, max.


papír

 • hydroskopický
 • neodolný kyselým prvkům
 • hořlavý
 • neomyvatelný


60 - 900C


bavlna

 • hydroskopická (zplstnatí a rozpadne se)
 • neodolná kyselým prvkům
 • odolná zásaditým prvkům
 • odolná proti organickým rozpouštědlům
 • neomyvatelná


900C


polyakryl
[PA]

 • minimálně hydroskopický
 • o něco odolnější kyselým prvkům a louhům než bavlna
 • odolný hnilobě
 • omyvatelný


900C


polyester
[PES]

 • dobře očišťovatelný
 • podmíněně odolný kyselým prvkům a louhům
 • odolný rozpouštědlům
 • odolný hnilobě
 • nevodivý
 • drahý


1350C

polyester
[PESE]

 • elektrostaticky vodivý (ostatní vlastnosti stejné jako PES)

1350C


polypropylén
[PP]

 • dobrá odolnost kyselým prvkům a louhům
 • odolný rozpouštědlům
 • odolný hnilobě
 • dobře očišťovatelný
 • nevodivý


1350C


Nomex

 • podmíněně odolný kyselinám
 • odolný louhům
 • odolný rozpouštědlům
 • odolný hnilobě
 • nevodivý
 • drahý


2100C


 

Jaké jsou třídy filtrace?

Třídy filtrace v dnešní době stanovuje norma DIN EN 60335-2-69, dodatek AA. Základní třídy jsou:

 • L (propustnost <1%)
 • M (propustnost <0,1%)
 • H (propustnost <0,005%) - používá se přii sání zdraví škodlivých látek
 • dodatkové B1 - v případě sání výbušných látek

Doporučené třídy filtrace pro odsávaný prach:

 

neškodný

zdraví škodlivý

nehořlavý

L nebo M

H

hořlavý

M/B1

H/B1

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |