Slovníček pojmů z oboru sacích zařízení

Bezpečnostní podtlakový ventil

v případě velmi vysokého podtlaku začne přisávat „falešný“ vzduch do sacího dmychadla a tím brání přetížení (přehřátí) sacího agregátu

Cyklón (Cyklónový odlučovač)

je prvním stupněm filtrace. Vhodným umístěním vstupního hrdla sběrné nádoby je možno docílit odloučení hrubších frakcí nasávaného materiálu z proudu dopravního vzduchu třením o stěnu sběrné nádoby. Používá se zejména u ručně převozných průmyslových vysavačů.

Čidlo hladiny

sleduje zaplnění sběrného prostoru filtračního odlučovače nasátým materiálem. V případě hrozícího přeplnění odstaví zařízení z provozu.

Dmychadlo

viz. Sací dmychadlo

Filtr

konstrukční prvek oddělující nasávaný materiál od proudu nosného vzduchu. Ve většině případů se jedná o speciální textílii, která je ušitá do tvaru kapes a vyztužena rozpěrnými koši.

Filtrační odlučovač

konstrukční celek zajišťující oddělení nasávaného materiálu od proudu nosného vzduchu. Skládá se z ocelové nádoby, kapsového filtru, systému očišťování kapsového filtru, systému protivýbuchové ochrany a dalších drobných komponentů.

Filtrační patrona

kompaktní filtr se skládanou plochou a vlastním rámem, sloužící k zachycení těch nejjemnějších nečistot

Kapsový filtr

slouží k odloučení jemných nečistot z proudu transportního vzduchu. Je vyroben z textilního materiálu, opatřen speciální povrchovou úpravou a ušit do tvaru kapes.

Mobilní vysavač

sací zařízení umístěné na automobilovém podvozku nebo přípojném vozidle sloužící k provádění čistících prací na libovolném místě

Očišťovací ventil

slouží k očišťování kapsového filtru zpětným proplachem a zároveň umožňuje odlehčený rozběh sacího agregátu

Odsavač

zařízení určené pro odsávání škodlivých plynů, par, mlhoviny a aerobního prachu

Ochranný systém

komponent, či více komponentů, chránící sací zařízení a jeho okolí před účinky případné exploze ve sběrném prostoru filtračního odlučovače

Ovládací skříň

elektrická rozvodná skříň obsahující veškeré potřebné elektrosoučástky pro ovládání sacího zařízení, resp. jeho části. Na vnější straně ovládací skříně jsou ovládací a kontrolní prvky (přepínače, tlačítka a kontrolní světla)

Podtlak

tlak vzduchu nižší než tlak okolního vzduchu,
tj. 1 atm ≈ 1000 mbar (absolutní tlak) ≈ 0 mbar (podtlak),
resp. 0,7 atm ≈ 700 mbar (absolutní tlak) ≈ 300 mbar (podtlak) ≈ 30% vakuum,
resp. 0,2 atm ≈ 200 mbar (absolutní tlak) ≈ 800 mbar (podtlak) ≈ 80% vakuum

Protihluková kapotáž

ocelová protiprachová a odhlučněná skříň vybavená otevíracími servisními dveřmi, tvořící „obal“ sacího agregátu

Protivýbuchový odlehčovací ventil

v případě exploze prachu uvnitř filtračního odlučovače umožní uniknout tlaku do okolního prostoru, čímž zabrání eventuelnímu roztržení filtračního odlučovače

Průhledítko

malý zasklený průzor umožňující vizuální kontrolu

Rozpěrný koš

kovový rám vkládaný do kapes kapsového filtru. Udržuje tvar kapes a zabraňuje jejich deformaci.

Sací jednotka / sací agregát

konstrukční celek průmyslového vysavače, vytvářející podtlak. Skládá se z protihlukové kapotáže, hnacího motoru, dmychadla, řemenového převodu, bezpečnostního patronového filtru, tlumiče hluku, ovládací skříně a dalších drobných komponentů.

Sací bagr

vysokovýkonné mobilní sací zařízení dosahující až 800mbar podtlaku (80% vakua), díky čemuž dokáže snadno rozrušovat velké kusy vysávaného materiálu.

Sací dmychadlo

vzduchová pumpa, která přečerpáváním vzduchu vytváří podtlak

Sací zařízení

souhrn veškerých komponentů průmyslového vysavače.

Sací nakladač

mobilní sací zařízení dosahující 500mbar podtlaku (50% vakua). Dokáže odsávat kaly, nebo suché sypké materiály.

Sběrný prostor

slouží k dočasnému zachycení nasátého materiálu. Množství sleduje čidlo hladiny materiálu.

Sekundární prašnost

prašnost vznikající při vyprazdňování sběrného prostoru sacího zařízení.

Skrápěcí zařízení

pomocí rozstřikované vody vytvoří mlhu, do níž je vyprazdňován sběrný prostor sacího zařízení. Tím je zabráněno sekundární prašnosti.

Směrový odlučovač (Sedimentační odlučovač)

je prvním stupněm filtrace. Vhodným umístěním vstupního hrdla sběrné nádoby je možno docílit odloučení hrubších frakcí nasávaného materiálu z proudu dopravního vzduchu prudkou změnou směru proudění transportního vzduchu. Používá se zejména u velkých sacích zařízení.

Stabilní vysavač (sací zařízení)

viz. Stacionární vysavač (sací zařízení)

Stacionární vysavač (sací zařízení)

sací zařízení pevně umístěno uvnitř nebo vně objektu napojené na podtlakový potrubní rozvod daného objektu, tj. sloužící pro čistící práce výlučně v daném objektu

Textilní kontejner

vak ušitý z textilního materiálu, sloužící k uskladnění odsávaného materiálu

Vynášecí zařízení

slouží ke kontinuálnímu, resp. cyklickému vyprazdňování sběrného prostoru filtračního odlučovače

Vysavač

slouží k odstraňování nánosů materiálu z obtížně přístupných míst a jeho shromáždění v požadovaném zásobníku

Zpětná klapka

ochranný systém, určený pro zamezení šíření případným účinkům výbuchu ze sběrného prostoru filtračního odlučovače do navazujícího potrubí


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |