Námi dodávaná sací zařízení

stacionární a mobilní sací zařízení DISAB

 

Pro pravidelnou údržbu výrobních prostor slouží stacionární (stabilní) sací zařízení, umožňující s minimálními nároky provádění běžného úklidu, jakož i rozsáhlých sací prací (např. odstraňování závalu po havárii). Stacionární sací zařízení sestává ze sací jednotky (zdroj podtalku), filtračního odlučovače se sběrným prostorem, případného předodlučovače bez filtru (pro zachycení hrubých částic) a potrubního rozvodu s jednotlivými připojovacími místy, který slouží pro dopravu nasátého materiálu z místa, kde je třeba provádět čistící práce a sacím zařízením. Pro zajištění dostatečné účinnosti a životnosti je stacionární sací zařízení velice robustní konstrukce, klade minimální nároky na údržbu, dosahuje vysoké kvality filtrace (čistota vyfukovaného vzduchu je > 99,9%) a event. může odsávat i zdraví škodlivé a výbušné prachy. Sací jednotky dosahují výkonu 22 až 160kW a podtlaku až 800mbar. Potrubní rozvod stacionárního sacího zařízení může být dle aktuálních potřeb průběžně dobudováván a rozšiřován. Délka sací trasy může překročit až 300m. Dodáváme stacionární sací zařízení firmy DISAB (Švédsko).

 

 

Rozsáhlé sací práce mimo výrobní prostory (např. odstraňování následků poruch a havárií, vysávání kalových jímek, odsávání usazených spalin v kouřovodech, atd..) jsou realizovány pomocí mobilního sacího zařízení. mobilní sací zařízení je sací zařízení (sací jednotka a filtrační odlučovač se sběrným prostorem) umístěné na podvozku nákladního automobilu, nebo na podvozku přívěsu či návěsu. Malé mobilní sací zařízení nemusí být osazeno na podvozku, ale jeho přemisťování může být uskutečňováno pomocí jeřábu, vysokozdvižného či paletového vozíku. Mobilní sací zařízení dosahují výkonu 37 až 240kW, podtlaku až 900mbar a odsávají až 8.100m3 vzduchu za hodinu. Pro zajištění dostatečné účinnosti a životnosti je mobilní sací zařízení velice robustní konstrukce, minimální nároky na údržbu, kvalitní filtrace (čistota vyfukovaného vzduchu je > 99,9%) a možnost odsávat i zdraví škodlivé a výbušné prachy. Dodáváme mobilnísací zařízení firmy DISAB (Švédsko).

 

 

 


 

průmyslové vysavač MasterVac

 

Pro čistící práce malého a středního rozsahu jsou určeny průmyslové vysavače. Průmyslový vysavač je kompaktní sací zařízení, vybavené vlastními pojezdovými koly, umožňující jeho přesun jedinou osobou. Dodáváme jak dílenské vysavače pro lehké sací práce v lehkém provozu, tak mimořádně robustní průmyslové vysavače odolné nepřetržitému provozu, minimální údržbě a tvrdému zacházení v extrémně náročném průmyslovém provozu. Průmyslové vysavače dosahují výkonu 1,2 až 11kW, podtlaku až 440mbar a odsávají až 1.100m3 vzduchu za hodinu. Všechny průmyslové vysavače jsou vybaveny dvou- až třístupňovou filtrací, přičemž množství prachových částic ve vyfukovaném vzduchu je < 0,005% s možností odsávání i zdraví škodlivých a výbušných prachů. Před průmyslový vysavač je možno připojit předodlučovač, ve kterém dojde k zachycení hrubších částic odsávaného materiálu a v odnímací sběrné nádobě průmyslového vysavače zůstanou zachyceny pouze jemné částice. Tím je možno dosáhnout delšího pracovního cyklu průmyslového vysavače. Dodáváme průmyslové vysavače firem Delfin (Itálie).

 


odsavače Gram

 

Pro odsávání plynů, par, mlhoviny a aerobního prachu slouží odsavače (resp. odprašovače). Odsavač je kompaktní, robustní sací zařízení dosahující vysokého množství odsávaného vzduchu, kterým je odsáván znečištěný vzduch v těsné blízkosti jeho vzniku. Odsavač je ve většině případů přímo připojen k obráběcím, řezacím či svařovacím strojům nebo k odsávaným pracovním stolům. Námi dodávané odsavače jsou zkonstruovány pro nepřetržitý provoz, minimální údržbu a tvrdé zacházení v extrémně náročném průmyslovém provozu. Odsavače dosahují výkonu 0,75 až 18kW a odsávají až 15.000m3 vzduchu za hodinu. Všechny odsavače jsou vybaveny dvou- až třístupňovou filtrací, přičemž množství prachových částic ve vyfukovaném vzduchu je < 0,005% s možností odsávání i zdraví škodlivých a výbušných prachů. V případě použití vhodného předodlučovače je možno idsávat i jiskry a jiný žhnoucí materiál.

 


 

 

Další informace:


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |