Kontaktujte nás

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme.

 

Kontaktní informace:

VacuClean s.r.o.
IČ: CZ 276 51 444
sídlem: U zahrádkářské kolonie 463/20, Praha 4, PSČ: 142 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 121682

Ing. Karel Pilát
jednatel; prodejce
+420 603 810 018


Ing. Viktor Pilát
projekce
+420 776 810 018


 HISTORIE FIRMY

 

Ing. Karel Pilát se již od 70. let 20. století zabýval instalací sacích zařízení jako zaměstnanec firmy Strojexport a později Inkotech.

Firma Ing. Karel Pilát - VacuClean - Průmyslové čištění byla založena v roce 1992. Z počátku se zabývala poskytováním sacích prací pro průmysl, projekční a konzultační činností v oboru odsávání.

V roce 1995 se činnost rozšířila na dodávky průmyslových vysavačů německé  výroby.

Od roku 2000 poskytujeme odborné konzultace v oboru průmyslového odsávání na ČVUT fakultě strojní, se kterou rovněž spolupracujeme na vývoji a konstrukci nových průmyslových vysavačů a sacích zařízení.

Od roku 2005 se činnost rozšířila na dodávky průmyslových vysavačů a realizace velkých sacích zařízení německého výrobce Pionier. Zařízení dle přání zákazníka upravíme na místě a smontujeme na místě realizace. Dále poskytujeme revizní a servisní činnost i na sacích zařízeních jiných firem.

Od roku 2006 jsme také prodejcem švédských sacích zařízení firmy DISAB v České Republice.

V roce 2007 došlo ke změně právní formy. Vzniklo VacuClean s.r.o. jako rodinná firma.

V roce 2009 byla podepsána smlouva s DISAB Group o výhradním zastoupení firmem DISAB a DISAB-TELLA v České Republice.

Od roku 2010 máme v nabídce italské průmyslové vysavače zn. MasterVac, jímž jsou věnovány námi zprovozněné webové stránky (www.mastervac.cz), prezentující všechny vyráběné typové řady vysavačů Delfin. Tohoto roku jsme také završili několikaletý vývoj zpětné klapky vlastní konstrukce, jako ochranného systému dle Směrnice 94/9/ES (Directive 94/9/EC). Klapka byla podrobena náročným výbuchovým zkouškám v FTZÚ Radvance (Notifed Body 1026) a získala certifikát shody FTZU 11 ATEX 0020X (Certificate of conformity). Unikátní konstrukce klapky umožňuje její instalaci pouze 1,2 m od dané nádoby. Konstrukce klapky je patentově chráněna.

V oblasti projektování a realizace sacích zařízení spolupracujeme s řadou tuzemských firem.

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |