Námi dodaná velká sací zařízení

2015 (14-075) Elektrárna - stacionární zařízení 37kW

 

 • dodávku sacího zařízení zajišťovala firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení nasazeno v prostoru nové budovy Odsíření
 • protivýbuchová ochrana dle ATEX
 • sací trasa cca 210m
 • vyprazdňování skluzem do uzavřeného kontejneru

 

2014 (14-052) Elektrárna - stacionární zařízení 37kW

 

 • dodávku sacího zařízení zajišťovala firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení nasazeno v prostoru nové budovy Odsíření
 • sací trasa cca 150m
 • vyprazdňování skluzem do uzavřeného kontejneru

 

2014 (14-031) Teplárna - dodávka kompletních komponentů potrubního rozvodu

 

 • dodávku komponentů potrubního rozvodu zajišťovala firma VacuClean s.r.o.
 • rozvod instalován v rámci GO kotle
 • sací trasa cca 57m
 • počet připojovacích ventilů 6ks

 

2012 (12-116) Elektrárna - 2x kontener s výklopným dnem

 

 • z bezpečnstních důvodů byly nahrazeny velkokapacitní textilní kontejnery kontejnerem ocelovým
 • kontejner je vybaven vlastními pojezdovými koly
 • kontejner je určen pro převážení vysokozdvižným vozíkem
 • objem kontejneru 1,0m3
 • kontejner je vybaven výklopným dnem pro snadné a rychlé vyprázdnění

 

2010 (10-025+026) Cementárna - semi-mobilní kompaktní sací zařízení 30kW + předodlučovač

 

 • kompletní dodávku zajišťovala firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení napojeno na potrubní rozvod v budově rotačních pecí
 • zařízení uzpůsobeno pro převoz vysokozdvižným vozíkem
 • filtrační odlučovač odpojitelný od sacího zařízení
 • objem sběrného prostoru 1,0m3
 • předodlučovací kontejner o objemu 1,0m3

 

2009 (09-009) Elektrárna - stacionární zařízení 37kW

 

 • dodávku sacího zařízení zajišťovala firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení nasazeno v prostoru nové budovy Expedice
 • sací trasa cca 50m
 • vyprazdňování skluzem do uzavřeného kontejneru

 

2009 (09-047) Čistička odpadních vod - semi-mobilní kompaktní sací zařízení 13kW

 

 • kompletní dodávku včetně potrubního rozvodu dodala firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení napojeno na potrubní rozvod v budově sušícího zařízení
 • protivýbuchová ochrana dle ATEX
 • uzpůsobeno pro přepravu jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem
 • objem sběrného prostoru 0,3m3

 

2009 (09-013) Pilsen Steel - ochranný rám

 

 • dle požadavků zákazníka vyrobila a instalovala firma VacuClean s.r.o.
 • speciální ochranný rám sací jednotky
 • rám je uzpůsoben pro přenášení sací jednotky velkým portálovým jeřábem
 • rám chrání sací jednotku před nárazy do jiných objektů či konstrukcí

 

2009 (09-013) Pilsen Steel - semi-mobilní zařízení 30kW

 

 • kompletní dodávku zařízení zajišťovala firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení nasazeno v prostoru čištění odlitků
 • sací zařízení se skládá ze sací jednotky, filtračního odlučovače a kontejnerového předodlučovače
 • jednotlivé komponenty zařízení jsou uzpůsobeny k transportování portálovým jeřábem

 

2008 (08-030) ČEZ Tisová - kontejnerový předodlučovač

 

 • dle specifických požadavků zákazníka vyrobila a dodala firma VacuClean s.r.o.
 • společně s dodanými ocelovými sacími hadicemi určen pro sání horkého popela
 • uzpůsoben pro přepravu jednoramenným hákovým nosičem kontejnerů TAM5
 • objem sběrného prostoru 6m3
 • čidlo hladiny připojeno na ovládací skříň mobilního sacího zařízení

 

2007 (07-012) Cement Hranice - stacionární zařízení 75kW

 

 • jednotlivé komponenty zařízení byly dodány firmou VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení instalováno v prostoru zauhlování
 • sací trasa přes 200m
 • automatické cyklické vyprazdňování na reverzní pasový dopravník
 • dosahovaný podtlak až 900mbar
 • protivýbuchová ochrana dle ATEX

 

2007 (07-015) Teplárna Plzeň - SET-10 na přívěsu

 

 • dodala, dle požadavků zákazníka modifikovala a protivýbuchovou ochranu dle ATEX dovybavila firma VacuClean s.r.o.
 • zařízení nasazeno na čištění prostor zauhlování
 • dmychadlo s rotujícími písty je poháněno elektromotorem 55kW
 • objem sběrného prostoru 4,5m3
 • dosahovaný podtlak až 500mbar

 

(2006) ČEZ Tisová - stacionární zařízení 132kW

 

 • dodala "na klíč" firma VacuClean s.r.o.
 • sací zařízení instalováno v prostoru zauhlování
 • tři větve sací trasy (nejdelší přes 300m)
 • vyprazdňování do BigBagu
 • dosahovaný podtlak až 900mbar
 • protivýbuchová ochrana dle ATEX

Podrobný popis realizace najdete zde.


 

2006 (05) ČEZ Počerady - mobilní sací zařízení na přívěsu 55kW

 

 • dodala firma VacuClean s.r.o.
 • nasazen v úklidu odsíření
 • objem sběrného prostoru 1m3
 • dosahovaný podtlak až 500mbar

 

2006 (06) ČEZ Počerady - Centurion P210/9-1812

 

 • prodej zprostředkovala firma VacuClean s.r.o.
 • nasazen v úklidu zauhlování
 • dmychadlo s rotujícími písty poháněno jízdním motorem automobilu o výkonu 220kW
 • objem sběrného prostoru 12m3
 • filtrační plocha 26m2
 • dosahovaný podtlak až 900mbar
 • odsávané množství vzduchu až 8.100m3/h
 • protivýbuchová ochrana dle ATEX

Další informace:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |