Provedené sací práce

(2013) Bytový dům - vysávání škvárového násypu z dřevěné stropní konstrukce

 

 • odstraňování následků havárie
 • doba trvání: 1 den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátá škvára shromažďována ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen do sběrného dvora
 • vysáto a odvezeno cca 10m3 materiálu

 

(2013) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • doba trvání: 15 dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2012) Elektrárna - havárie elektrofiltru

 

 • odstraňování následků havárie
 • doba trvání: 3 dny
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2012) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • doba trvání: 20 dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2011) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • doba trvání: 24 dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2010) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • odstraňování následků havárie
 • doba trvání: 30 dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2010) Cihelna - vysávání popílku z sila

 

 • čištění sila
 • doba trvání: 1 den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a vyklápěn do lžíce kolového nakladače, který jej vysapával na korbu nákladního auta složiště

 

(2010) Výrobna těsnění - vysávání třísek od obráběcích strojů

 

 • vysávání plastových třísek od obráběcích strojů
 • pronájem průmyslového vysavače 5,5kW
 • doba trvání: cca 6 měsíců

 

(2009) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • odstraňování následků havárie
 • doba trvání: 1 den
 • mobilní vysavač 220kW na 4-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 10.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2009) Chemička - čištění vnitřního zauhlování

 

 • doba trvání: 32dní
 • mobilní vysavač 220kW na 4-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 10.000 litrové sběrné nádobě a vyklápěno do plavícího kanálu

 

(2009) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 32dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2008) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 22dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2007) Rodinný dům - vysávání perlitu z ploché střechy

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý perlit shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2007) Výrobní závod - úklid podlah

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • ručně převozný průmyslový vysavač 5,5kW
 • vysáté materiál shromažděn ve 100 litrové sběrné nádobě a vyklápěn do kontejneru

 

(2007) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 22dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2006) Drtírna kamene - vysávání štěrkové drti zpod třídičky

 

 • doba trvání: 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý štěrk shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2006) Stavba - vysávání cementu z převráceného sila

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 220kW na 4-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý cement shromažděn ve 12.000 litrové sběrné nádobě a odtud "vyfoukán" do připraveného sila

 

(2006) Výrobní závod - úklid podlah

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • ručně převozný průmyslový vysavač 5,5kW
 • vysáté materiál shromažděn ve 100 litrové sběrné nádobě a vyklápěn do kontejneru

 

(2006) Chemička - vysávání popílku z hadicového filtru

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2006) Rodinný dům - vysávání škvárového násypu z dřevěného stropu

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátá škvára shromažděna ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážena na skládku

 

(2006) Betonárna - vysávání cementu z havarovaného sila

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý cement shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2006) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2005) Teplárna - čištění vnitřního zauhlování

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2005) Chemička - vysávání popílku z hadicového filtru

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2005) Teplárna - čištění kotle

 

 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2005) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2004) Chemička - úklid kotelny

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku

 

(2004) Teplárna - čištění vnitřního zauhlování

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2004) Chemička - vysávání popílku z hadicového filtru

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2004) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2003) Chemička - úklid kotelny

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku

 

(2003) Teplárna - čištění vnitřního zauhlování

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2003) Chemička - vysávání popílku z hadicového filtru

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2003) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2002) Chemička - úklid kotelny

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku

 

(2002) Teplárna - čištění vnitřního zauhlování

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2002) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2001) Chemička - úklid kotelny

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku

 

(2001) Teplárna - čištění vnitřního zauhlování

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2001) Teplárna - vyprazdňování zásobníku uhlí

 

 • doba trvání: cca 2dny
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažďěno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku uhlí

 

(2001) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(2000) Slévárna - čištění pod formovací linkou

 

 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý písek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2000) Chemička - úklid kotelny

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté uhlí shromažděno ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odváženo na skládku

 

(2000) Teplárna - vysávání popílku z fluidního kotle

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažděn ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(2000) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 30dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 2.000 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(1999) Betonarka - vysávání cementu zpod havarovaného sila

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • pomoci speciální "hlavy" umístěné na cisterně určené pro dopravu cementu byla tato použita jako předodlučovač a byl v ní zachycen téměř všechen vysátý cement

 

(1998) Teplárna - vysávání stabilizátu z odsíření

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý stabilizát shromažďován ve 800 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(1999) Betonarka - úklid podlah nad sily

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátá maltová směs shromažďována ve 800 litrové sběrné nádobě a odvážena na skládku

 

(1999) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 14dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 800 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(1998) Teplárna - vysávání stabilizátu z odsíření

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 5dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý stabilizát shromažďován ve 800 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(1998) Výrobna sádrokartonových desek

 

 • doba trvání: 1den
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysáté vápno shromažďováno ve 800 litrové sběrné nádobě

 

(1998) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 14dní
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popílek shromažďován ve 800 litrové sběrné nádobě a odvážen na složiště

 

(1998) Teplárna - vysávání vnitřního prostoru plynového kotle

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: 2dny
 • mobilní vysavač 22kW na 2-nápravovém nákladním automobilu
 • vysátý popel shromažďován ve 800 litrové sběrné nádobě a odvážen na skládku

 

(1997) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 7dní
 • mobilní vysavač 22kW na přívěsu
 • vysátý popílek shromažďován ve 200 litrovém sudu a odtud vyklápěn do plavícího kanálu

 

(1996) Elektrárna - vysávání popílku z prostoru elektrofiltrů

 

 • pravidelné každoroční čištění
 • doba trvání: cca 7dní
 • mobilní vysavač 22kW na přívěsu
 • vysátý popílek shromažďován ve 200 litrovém sudu a odtud vyklápěn do plavícího kanálu
Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |