Podrobný popis realizace

2006 - ČEZ elektrárna Tisová

 

Stacionární sací zařízení 132kW na zauhlování

 

Popis původního stavu:

Prostory zauhlování, tj. prostory dopravních pasů a přesypných uzlů, byly čištěny odsáváním pomocí stávajícího podtlakového potrubního rozvodu s hustou sítí přípojných míst. Potrubní rozvod byl rozdělen na 3 samostatné a zcela nezávislé sekce. Ke každé sekci bylo možno připojit mobilní sací zařízení na 3-nápravovém automobilovém podvozku, který zajistil dostatečný sací výkon pro provádění čistících prací v dané sekci.

 

Požadavky zákazníka:

Propojení všech 3 existujících potrubních rozvodů (při zachované možnosti připojení mobilního sacího zařízení ke každému jednotlivému rozvodu). Instalace centrálního stacionárního scího zařízení, které může odsávat z libovolného potrubního rozvodu. Vysypávání do Big-Bagu. Sací zařízení musí být certifikováno pro vysávání hořlavých a výbušných prachů (certifikace dle ATEX).

 

Realizace:

 1. Protože největší sací vzdálenost činila přes 300m, bylo nutno instalovat výkonnou stacionární sací jednotku. Uvnitř protihlukové kapotáže je umístěno dmychadlo s rotujícími písty (typ Roots), hnací elektromotor, bezpečnostní filtr na vstupu do dmychadla a tlumič hluku na výstupu. Základní technické parametry:
  • příkon 132kW
  • množství dopravovaného vzduchu až 4.600m3/h
  • dosahovaný podtlak až 800mbar

 2. Byla postavena podpěrná ocelová konstrukce nesoucí filtrační odlučovač, v jehož dolní části je sběrná nádoba s vynášecím zařízením. Okolo filtračního odlučovače je pochozí servisní lávka. Filtrační odlučovač je tvořen textilním kapsovým filtrem s cyklickým očišťováním zpětným proudem vzduchu. Toto zajišťují čtyři tzv. ATM ventily, umístěné v horní části odlučovače. Odloučený materiál padá do sběrné nádoby, odkud po otevření vyprazdňovacího šoupěte vypadává do textilního kontejneru (tzv. bigbagu). Po jeho zaplnění dojde k jeho odvozu na složiště vysokozdvižným vozíkem.
  Z důvodu sání hořlavých a výbušných látek, zejména uhelného prachu, je filtrační odlučovač chráněn proti výbuchu. Ochrana je provedena pomocí 2 protivýbuchových odlehčovacích ventilů Hörbiger, umístěných po stranách filtračního odlučovače, které odvedou tlak výbuchu do okolního prostoru, přičemž zabrání výšlehu plamene. Dále je na vstupním hrdle filtračního odlučovače instalovaná zpětná klapka, zabraňující výšlehu plamene do sacího potrubí.
   
 3. Stávající sekce potrubního rozvodu byly připojeny na nové sací zařízení, přičemž možnost provozu libovolné sekce, pomocí připojeného mobilního vysavače zůstala zachována. Pomocí zónových uzávěrů si obsluha zprůchodní jen tu sekci, ve které bude prováděno čištění.

Veškeré provozní hodnoty sacího zařízení jsou sledovány a v případě jejich překročení dojde k automatickému odstavení zařízení a signalizaci důvodu odstávky na příslušné rozvodné skříni. Jedná se zejména o:

 • teplotu dmychadla
 • zanesení bezpečnostního filtru
 • maximální podtlak po dlouhou dobu (ucpání potrubí)
 • zanesení hlavního filtru
 • zaplnění sběrné nádoby
 • přetlak (výbuch)

   


   

  Celková koncepce modernizace odsávacího zařízení byla určena zákazníkem. Sací zařízení je vždy realizováno dle konkrétních podmínek, potřeb a požadavků zákazníka.

   


   

  www.vacuclean.cz>www.disab.cz width=15>www.vacuclean.cz>www.disab.cz width=15>www.vacuclean.cz>

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |