Odsavače aerobních látek

Odsavač je zařízení určené pro odsávání škodlivých plynů, par, mlhoviny a aerobního prachu při:

 • broušení a obrábění kovů
 • svařování a řezání kovů
 • obrábění plastů a gumy
 • opracovávání kamene
 • míchání a dávkování surovin
 • ......

Odsavač je kompaktní, robustní sací zařízení dosahující vysokého množství odsávaného vzduchu, které je odsává znečištěný vzduch v těsné blízkosti jeho vzniku. Odsavač je ve většině případů přímo připojen k obráběcím, řezacím či svařovacím strojům nebo k odsávaným pracovním stolům.

Námi dodávané odsavače jsou zkonstruovány pro nepřetržitý provoz, minimální údržbu a tvrdé zacházení v extrémně náročném průmyslovém provozu.

Všechny odsavače jsou vybaveny dvou- až třístupňovou filtrací, přičemž množství prachových částic ve vyfukovaném vzduchu je < 0,005% s eventuelní možností odsávání i zdraví škodlivých a výbušných prachů. V případě použití vhodného předodlučovače je možno odsávat i jiskry a jiný žhnoucí materiál.

 

Specifikace:

 • schopné trvalého provozu
 • příkon až 18kW
 • odsávané množství vzduchu až 15.000m3/h
 • radiální ventilátor nebo dmychadlo s postranními kanály
 • umístěné vedle pracovního stroje, nebo centrální s rozvodem k více strojům
 • plocha flitračních patron až 156m2 
 • filtrační plocha očišťována cyklicky nebo kontinuálně  pulzy stlačeného vzduchu
 • menší modely s vlastními pojezdovými koly
 • možnost vysávat suché i mokré materiály, olejové mlhy, dým od svařování a všechny druhy prachů
 • provedení pro vysávání výbušných nebo zdraví škodlivých materiálů

 

 


Další informace:


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |