Podrobný popis realizace

2012 - Letecký výrobce

 

Stacionární průmyslový vysavač pro úklid prostoru portálového obráběcího centra

 

Zadání:

Provádění úklidu uvnitř portálového obráběcího centra o rozměrech 12x4m. Po ukončení třískového obrábění portálového obráběcího centra, je nutno provést odstranění třísek, které nespadly do kanálu pasových dopravníků. Je kladen velký důraz na rychlost provedení úklidu, tak aby byl na minimum zkrácen čas, kdy je obráběcí stroj mimo provoz. Celkový objem třísek byl odhadnut na 2m3. Čas, potřebný pro provedení vysátí byl stanoven na 1 hodinu. Bylo požadováno vysáté třísky vypouštět do násypky přistaveného briketovacího lisu. Aby byla v maximální možné míře usnadněna manipulace se sacím zařízením, bylo stanoveno, že délka pracovní hadice nesmí přesáhnout 5m.

 

Řešení:

Výrazné časové omezení délky sací práce určilo celkovou koncepci zařízení. Bylo nutno použít dostatečně výkonnou sací jednotku pro rychlý průběh vysávání a zároveň takový způsob vyprazdňování sběrného prostoru filtračního odlučovače, který by eliminoval nutnost přerušovat sací práci v průběhu vyprazdňování

Splnění těchto podmínek bylo dosaženo použitím:

  • sací jednotky o příkonu 12,5kW, která dosahuje vysokého podtlaku i velkého průtoku nasávaného vzduchu. Zároveň umožňuje nepřetržitý provoz bez potřeby jakékoliv údržby.
  • filtračního odlučovače umístěného nad násypkou briketovacího lisu a vybaveného cyklónovým odlučovačem pro odloučení kovových třísek a polyesterovým filtrem, který dokáže zachytit jemné aerobní kapičky kapalin.
  • rotačního podavače (tzv. "turniketu") umístěného pod kónickým sběrným prostorem filtračního odlučovače. Rotační podavač zajišťuje utěsnění vnitřního prostoru filtračního odlučovače a zároveň provádí během provozu průmyslového vysavače kontinuální vynášení vysátého materiálu, který následně padá od násypky briketovacího lisu.
  • montovaného nerezového potrubního rozvodu, jehož přípojná místa jsou uvnitř obráběcího centra i v prostoru před vstupem do něj. Mezi filtračním odlučovačem a obráběcím centrem je potrubí vedeno pod stropem tak, aby nezabíralo žádné místo. U obráběcího centra je potrubní rozvod sveden svisle dolů cca do výšky 1,2m a dále je pokračuje uvnitř dvojité stěny obráběcího centra. Od této páteřní trubky jsou provedeny odbočky k jednotlivým připojovacím místům.

 

Pracovní cyklus zařízení:

Pracovník vyjme záslepku připojovacího místa a místo ní připojí sací hadici. Pak zapne sací zařízení tlačítkovým spínačem START. Současně se spuštěním sacího dmychadla dojde k rozběhu rotačního podavače. V průběhu vysávání je vysátý materiál (kovové třísky + emulze) neustále kontinuálně vynášen ze sběrného prostoru filtračního odlučovače. Po skončení sací práce pracovník vypne sací zařízení tlačítkovým spínačem STOP. Rotační podavač je vypnut automaticky až po uplynutí nastavitelného času od zastavení sacího dmychadla, čímž je zabráněno ulpění nasátého materiálu uvnitř filtračního odlučovače.

Základní technické parametry:

  • příkon 12,5kW,
  • množství dopravovaného vzduchu 1.100m3/h,
  • dosahující podtlaku až 290mbar
  • filt 300mikronů pro odloučení olejové mlhoviny
  • rotační podavač 0,5kW, 100litrů/min.

 

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |