Hlavní strana

Již od roku 1992 se zabýváme poskytováním sacích prací, poradenskou a projekční činností v oboru průmyslového odsávání, prodejem sacích zařízení a příslušenství, realizací kompletních stacionárních sacích zařízení a prováděním servisních činností na sacích zařízeních. DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLETNÍCH SACÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ POTRUBNÍCH ROZVODŮ

 Realizujeme kompletní dodávky zařízení "na klíč", tj. dodání komponentů zařízení, jeho  montáž a uvedení do provozu.

Fotografie zachychují nejdůležitější okamžiky realizace zařízení ČEZ Tisová (132kW) v roce 2006.


 

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

 

Navrhneme komplexní řešení čištění Vaší technologie přesně dle Vašich požadavků.

Základní kritéria pro návrh řešení:

  • jaké jsou fyzikální vlastnosti odsávaného materiálu: měrná hmotnost, zrnitost, procento vody, hořlavost, zdraví škodlivost, abrazivost, teplota, ... (protivýbuchová ochrana, výkon sacího zařízení, dimenze sacího potrubí, velikost filtrační plochy, typ filtrační textilie, způsob očišťování filtru)
  • jaké je množství materiálu (kapacita sběrné nádoby)
  • jak rychle je třeba materiál odsát (výkon zařízení, počet současně provozovaných sacích míst, kapacita sběrné nádoby)
  • přístup k čištěnému prostoru (mobilní / stacionární sací zařízení, sací potrubí ano/ne)
  • délka sací trasy (mobilní / stacionární sací zařízení, sací potrubí ano/ne)
  • jak často vzniká potřeba čištění (mobilní / stacionární sací zařízení)
  • kde shromažďovat odsátý materiál (uzavřený kontejner, otevřený kontejner, sud, cisterna, silo, BigBag, nebo vyprazdňovat na pasový dopravník)

Vypracujeme podrobný projekt realizace odsávání.

 


ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis, včetně dodávky náhradních a rychleopotřebitelných dílů.

Jsme schopni servisovat i dodávat většinu náhradních a rychleopotřebitelných dílů pro sací zařízení libovolného výrobce.


PRAVIDELNÉ REVIZE SACÍCH ZAŘÍZENÍ

Pro bezpečnou a bezporuchovou funkci sacího zařízení je vhodné toto v pravidelných intervalech (nejčastěji 1x ročně) překontrolovat a s předstihem opravit / vyměnit poškozené komponenty, které by mohly při dalším používání způsobit vážné poškození, nesprávnou funkci zařízení, či jinak negativně ovlivnit práci se sacím zařízením. Zejména se jedná o rychleopotřebitelné náhradní díly (filtrační elementy, těsnění, sací příslušenství), dmychadlo a jeho pohon, bezpečnostní elementy, prvky protivýbuchové ochrany, atd...

Naše firma zajišťuje tyto revizní prohlídky pravidelně na všech námi dodaných zařízeních, jakož i na zařízeních jiných výrobců.

Z každé revizní prohlídky obdrží provozovatel / majitel zařízení revizní zprávu, kde jsou vypsány veškeré zjištěné skutečnosti. U těch závažných je navrženo možné řešení. Zpráva dále obsahuje doporučené pokyny pro obsluhu / údržbu zařízení, jejichž dodržováním by bylo možno řadě negativních vlivů předejít.


PŘEDVÁDĚNÍ SACÍCH ZAŘÍZENÍ

Přijedeme a předvedeme Vám sací zařízení. Provedeme ukázkové sací práce přímo v místech, ve vašem provozu, kde by zařízení bylo možné a vhodné nasadit. Budete mít možnost vyzkoušet si práci se sacím zařízením a sami se přesvědčit a jeho vhodnosti.

Poskytujeme odborné konzultace v oboru průmyslového odsávání na ČVUT fakultě strojní, se kterou rovněž spolupracujeme na vývoji a konstrukci nových průmyslových vysavačů a sacích zařízení.

Námi dodaná sací zařízení jsou používaná v průmyslových podnicích pro běžné úklidy, během oprav a rekonstrukcí a při odstraňování následků poruch a havárií.

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |